Effektiva
helhetslösningar
för solceller

Solceller

Att investera i solceller är ett klokt val som värnar om miljön och sparar pengar redan från dag ett. En solcellsanläggning genererar inte bara förnybar och grön el, en korrekt designad anläggning medför dessutom en riktigt bra avkastning. Dessutom ger det en högre grad av självförsörjning och därmed mindre risk mot elpriset.

Vi projekterar och designar solcellsanläggningar som är specifikt anpassade för våra kunders unika förutsättningar och önskemål. Vi gör alltid platsbesök där vi kontrollerar tillgänglighet i befintliga el-centraler, dokumenterar möjliga kabelvägar och genomföringar samt kontrollmäter tillgängliga ytor och utrymmen. Därefter kombineras besöket med beräkningar för elförbrukning på timnivå, specifik geografisk solinstrålning samt energibehovsutveckling.

simuleringar och kalkyler använder vi alla tillgängliga samt tänkbara parametrar för att få fram flera olika scenarion på design. Allt för att få en så ekonomisk och effektiv anläggning som möjligt, baserat på ert behov.

Med vår långa erfarenhet från elbranschen undviker vi standardiserade överdimensionerade lösningar och fokuserar istället på att designa en genomtänkt helhetslösning med hänsyn tagen till ert faktiska behov och förutsättningar.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Rådgivning
  • Budgetering
  • Projektering
  • Projektledning
  • Installation
  • Programmering
  • Driftsättning
  • Felsökning
  • Service och underhåll

Kontakta oss!

Försäljning, projektledning och teknikfrågor

Samuel Lindskog
+46 (0)73-981 81 44
e-post: samuel.lindskog@vattenfall.com

Copyright © Dalenbergs  2022

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top