Produktioner med
hög kvalitet och
avancerad teknik

Apparatskåp

Apparatskåp används för att styra alla sorters elektriska anläggningar. Det kan handla om allt från styrsystem till din processanläggning till fastighetsautomation. För att ta fram apparatskåp som är anpassade till varje företags krav och förutsättningar krävs skräddarsydda byggen.

Vi erbjuder produktion av apparatskåp av olika slag – allt från enklare elskåp till mer avancerade styr- och automatikskåp. Vi arbetar nationellt och internationellt på uppdrag av tillverknings- och processindustrier men även kommunala verksamheter.

I vår egen verkstad byggs bland annat kundanpassade styrskåp, elskåp, styrpulpetrar, kraftfördelningar och elcentraler. Vi tillverkar även modullösningar där hela installationen görs i en container som sedan skickas testad och klar till kund för installation.

Med över 15 års erfarenhet av att tillverka och installera apparatskåp, är våra kunniga skåpsmontörer och projektledare vana att möta korta deadlines och leverera med högsta kvalitet.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Rådgivning
  • Budgetering
  • Projektering
  • Projektledning
  • Inköp av komponenter
  • Montering
  • Kontroller
  • Funktionstester
  • Driftsättning
  • Felavhjälpning

Kontakta oss!

Försäljning, rådgivning,
PROJEKTLEDNING OCH TEKNIKFRÅGOR

Christoffer Andreasson
+46 (0)70-295 45 33
e-post: christoffer.andreasson@vattenfall.com

Copyright © Dalenbergs  2022

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top