Installationer för
en trygg, effektiv
energiförsörjning

Installation – entreprenad

Hela vårt samhälle är idag beroende av en trygg och effektiv energiförsörjning. Kvalitetsbrister leder inte bara till spänningsbortfall, det kan även utgöra fara för liv och egendom. För att säkerställa driften och en optimal energianvändning är en korrekt elinstallation av yttersta vikt.

Vi tillhandahåller alla typer av elinstallationer för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar – allt från felavhjälpning till totalentreprenader. Bland våra kunder finns till exempel fastighets- och byggbolag, privatpersoner och den offentliga sektorn.

Våra erfarna projektledare, elektriker och tekniker utför alla former av installationer inom kraftförsörjning, larm- och passagesystem, laddstationer och solcellsanläggningar. Vi utför också installationer av fiber, datanätverk och fastighetsautomation.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Rådgivning
  • Budgetering
  • Projektering
  • Projektledning
  • Installation
  • Programmering
  • Driftsättning
  • Felsökning
  • Service och underhåll

Kontakta oss!

Försäljning och teknikfrågor

Jari Jokisalo
+46 (0)70-533 40 51
jari.jokisalo@vattenfall.com

Projektledning och teknikfrågor

Johan Karlsson
+46 (0)70-325 88 66
johan3.karlsson@vattenfall.com
Leif Proohf
+46 (0)70-533 05 16
leif.proohf@vattenfall.com

Copyright © Dalenbergs 2021

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top