Snabb service och preventivt underhåll

Elservice och underhåll

Med regelbunden service kan du förlänga livslängden på din anläggning och minska risken för driftstopp. Oavsett om det gäller hemmet eller arbetsplatsen så säkerställer vi att dina anläggningar fungerar som de ska så att du kan undvika dyra reparationer och sänka dina energikostnader.
Vi hjälper privatpersoner, fastighetsägare, organisationer, lantbruk och företag med service och underhåll för de flesta typer av anläggningar. Såväl förebyggande som akuta åtgärder ingår i vårt åtagande, på både elinstallationer som vi själva har gjort eller sådana som du har köpt från en annan leverantör. Vi hjälper även till installationer vid ny-, om- och tillbyggnad.
Vi arbetar inom spännvidden 1,5V–10kV och säkerställer att din anläggning uppfyller gällande lagar och förordningar. Tack vare en mycket bred kompetens i vårt serviceteam löser vi de flesta problem som kan dyka upp i en elanläggning, Vi utför arbeten i Västra Götaland och Halland, men även i runtomliggande områden, och kan rycka ut med kort varsel.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Installationer för privatpersoner och företag
  • Installationer vid om- och tillbyggnader
  • Nätverkslösningar
  • Elbesiktningar
  • Belysningslösningar
  • Felsökning och avhjälpning
  • Elnät, stationer/ställverk
  • eMobility, AC- och DC-laddare
  • Mätteknik och programmering

Kontakta oss!

Försäljning och rådgivning

Linus Herfors
+46 (0)70 533 03 66
linus.herfors@dalenbergs.se

Copyright © Dalenbergs  2024

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top