Lösningar för
ett elektrifierat
samhälle

eMobility

Transportsektorn förbrukar idag en stor del fossila bränslen och behöver bli mer energieffektiv. Det gäller även industri-, bostads- och servicesektorn. Elektrifiering av samhället är en del av lösningen för att uppnå en fossilfri framtid för en mer hållbar miljö.

Vi erbjuder helhetslösningar inom eMobility, exempelvis laddinfrastrukturer för laddstationer, snabbladdare och pantografer. Vi arbetar med lösningar för såväl personbilar som tyngre transportfordon. Många av våra installationer görs för företag, bostadsrättsföreningar, köpcentrum, buss- och transportbolag.

Våra projektledare och installationstekniker har en bred kompetens och kan ta ett helhetsgrepp, allt från beredning och lösningsförslag till markarbete och installation. Vi levererar även lösningar som integreras med andra energiinstallationer såsom solcellspaneler och batterilager.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Rådgivning
  • Beredning
  • Projektering
  • Markarbete
  • Installation
  • Driftsättning
  • Service och underhåll

Kontakta oss!

FÖRSÄLJNING, PERSONBILAR OCH TUNGA FORDON

Gustav Dalenberg
+46 (0)73-038 45 58
gustav.dalenberg@vattenfall.com

Försäljning och projektledning, personbilar

Fredrik Andreasson
+46 (0)72 527 70 64
fredrik1.andreasson@vattenfall.com

Copyright © Dalenbergs  2022

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top