Installationer för
en driftsäker och
smart produktion

Installation – industri

Driftsäkerhet, effektiv produktion och en trygg arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för alla industriföretag. Varje oplanerat stopp i produktionen innebär stora kostnader. Genom välplanerade och professionella installationer tryggas industrins verksamhet.

Vi levererar elinstallationer för alla typer av industrier, såväl mindre verksamheter som tyngre och mer teknikintensiva. I vårt åtagande kan allt från konstruktion och kabelanslutning till färdig anläggning ingå. Bland våra kunder finns tillverknings- och processindustrier såsom sågverk, textilindustrier och energiverk. Vi verkar både nationellt och internationellt.

Våra kunniga projektledare och elektriker säkerställer att du som kund får den bästa installationen vid nybyggnationer, ombyggnationer och tilläggsbeställningar. Vi kan även installera solcellsanläggningar som komplement till den befintliga elförsörjningen, vilket bidrar till sänkta energikostnader och ett reducerat klimatavtryck.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Rådgivning
  • Budgetering
  • Projektering
  • Projektledning
  • Installation
  • Programmering
  • Driftsättning
  • Felsökning
  • Service och underhåll

Kontakta oss!

Försäljning och teknikfrågor

Sven Dalenberg
+46 (0)70-533 40 25
sven.dalenberg@vattenfall.com

Projektledning och teknikfrågor

Jonas Emanuelson
+46 (0)73-666 99 18
jonas.emanuelson@vattenfall.com
David Nordgren
+46 (0)72-976 61 22
david.nordgren@vattenfall.com

Copyright © Dalenbergs  2022

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top