Välkommen att
kontakta oss!

Välkommen att kontakta någon av våra områdesansvariga.

Installation – industri

Försäljning och rådgivning

Sven Dalenberg
+46 (0)70-533 40 25
sven.dalenberg@vattenfall.com

Projektledning och teknikfrågor

Jonas Emanuelson
+46 (0)73-666 99 18
jonas.emanuelson@vattenfall.com
David Nordgren
+46 (0)72-976 61 22
david.nordgren@vattenfall.com

Installation – entreprenad

FÖRSÄLJNING

Gustav Dalenberg
+46 (0)73-038 45 58
gustav.dalenberg@vattenfall.com

RÅDGIVNING, PROJEKTLEDNING OCH TEKNIKFRÅGOR

Johan Karlsson
+46 (0)70-325 88 66
johan3.karlsson@vattenfall.com
Leif Proohf
+46 (0)70-533 05 16
leif.proohf@vattenfall.com

SERVICEÄRENDEN

Linus Herfors
+46 (0)70 533 03 66
linus.herfors@dalenbergs.se

Apparatskåp – tillverkning och montering

Försäljning, rådgivning,
Projektledning och teknikfrågor

Christoffer Andreasson
+46 (0)70-295 45 33
christoffer.andreasson@vattenfall.com

eMobility

FÖRSÄLJNING, PERSONBILAR OCH TUNGA FORDON

Gustav Dalenberg
+46 (0)73-038 45 58
gustav.dalenberg@vattenfall.com

Försäljning och projektledning, personbilar

Fredrik Andreasson
+46 (0)72-527 70 64
fredrik1.andreasson@vattenfall.com

Solceller

FÖRSÄLJNING, Projektledning och teknikfrågor

Samuel Lindskog
+46 (0)73-981 81 44
samuel.lindskog@vattenfall.com

Dalenbergs El & Maskinteknik AB

Adress

Dalenbergs El & Maskinteknik AB
Maskingatan 9, 511 62 Skene
Org.nr: 556239-7975

Ledning

Mats Clementz, VD
+46 (0)70-431 35 57
mats.clementz@vattenfall.com

Christoffer Andreasson, operativ chef
+46 (0)70-295 45 33
christoffer.andreasson@vattenfall.com

Ekonomi

Fakturor ska skickas i PDF-format till:
faktura@dalenbergs.se

Övriga ekonomifrågor:
ekonomi@dalenbergs.se
+46 (0)320-145 91

Copyright © Dalenbergs  2022

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top