2022-11-03

Alla skåp på plats i Schweiz

Byggnationen av nytt sågverk i Tschopp, Schweiz fortsätter! Alla skåp är nu placerade i respektive elrum och sågen börjar ta form. Självklart sker stegbyggnation, kabeldragning och inkoppling på löpande band.

Copyright © Dalenbergs  2024

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top