2022-04-28

Byggnads- och installationsteknik för badhuset Kaskad

För att tillgodose den ökade efterfrågan på rekreation och socialt umgänge från skolor, idrottsföreningar och kommuninvånare pågår det en ombyggnation av badhuset Kaskad i Marks kommun. Badhuset rustas upp med extra bassänger och fler omklädningsmöjligheter för ökad tillgänglighet så att fler kan nyttja badhuset.

I samarbete med Serneke byggs nu all byggnads- och installationsteknik om där vi på Dalenbergs projekterar och levererar alla elinstallationer. Detta för att möta Marks kommuns höga krav om en miljövänligare, säkrare och mer förmånlig anläggning som ska hålla i minst 25 år framöver.

Copyright © Dalenbergs  2023

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top