2021-10-20

Omfattande elinstallationer i Flüggers nya toppmoderna byggnader

Flüggers produktion i Bollebygd genomgår just nu en stor utbyggnad för att ge utrymme för en ny ”state-of-the-art” fabrik, butik och andra viktiga lokaler. Med en extremt tajt deadline fick Dalenbergs i ansvar att utföra alla el- och datakabelsinstallationer i den nya fabrikens utrymmen och processanläggning, ett uppdrag som nu har utökats.

Wästbygg ansvarar för själva byggandet av de nya lokalerna och Dalenbergs har i uppdrag att sköta alla el- och datakabelinstallationer.

– Som en del i vårt arbete har vi på Dalenbergs bland annat installerat ett ställverk, som är hjärtat i kraftförsörjningen för hela produktionen, där inkommande och utgående ledningar har kopplats ihop. Vi har även monterat en ny transformatorstation för att optimera driftsäkerheten och en trygg arbetsmiljö, berättar Dalenbergs projektledare Jari Jokisalo.

Utöver detta har Dalenbergs dragit el för belysning och uttag och gjort avancerade anslutningar, till en pneumatisk anläggning för tryckreglering, en avfallsstation, en pelletsanläggning och även Flüggers nya processanläggning.

Samarbete och flexibilitet för att möta deadline

Flügger utvecklar och säljer ett brett sortiment inom färg, träskydd, spackel, tapet och verktyg. I svenska Bollebygd, mellan Borås och Göteborg, görs nu en stor satsning för att öka produktionskapaciteten av spackel, en satsning som ställer höga krav på en modern fabrik med elsäkerhet och arbetsmiljö i fokus. När utbyggnaden är helt klar kommer fabriken att ha kapacitet att tredubbla sin spackelproduktion.

För att den nya processanläggningen skulle kunna installeras och testas fanns en skarp deadline när Dalenbergs arbete skulle vara klart.

– Vi hade upp till 20 personer på plats och jobbade även kväller och helger för att säkerställa leverans i tid, förklarar Leif Proohf som är tekniskt ansvarig på Dalenbergs.

Tomas Grönesjö, strategisk projektledare för Flügger, berättar att projektet har ställt höga krav på planering, samarbete och flexibilitet. När arbetet var i sin mest intensiva fas fick elinstallatörer, ventilationstekniker, rörläggare och andra montörer samsas om utrymmena. Covid-19-pandemin ställde så klart till det lite ytterligare, på grund av krav på att endast ett visst antal personer kunde vistas i utrymmena samtidigt.

– En av de största utmaningarna har helt klart varit den tighta tidplan som vi har haft. Öppna och raka dialoger längs vägen och ett ömsesidigt ansvarstagande mellan oss på Flügger, Dalenbergs och andra samarbetspartners har varit helt avgörande för att kunna få ihop projektet i tid, menar Tomas Grönesjö, Flügger.

Driftsäkerhet – en förutsättning för bättre arbetsmiljö

Utöver det ökade produktionskapaciteten innebär nybyggnationen även en bättre arbetsmiljö. I tillverkningen av spackel används bland annat stora mängder lättflyktigt material som dammar. I den nya fabriken sker nästan hela produktionen inom slutna, automatiserade system, vilket minskar risken för miljö- och hälsoskadliga ämnen på arbetsplatsen.

– Eftersom det mesta av produktionen är helt automatiserad nu – allt från mottagning och lagring av råvaror till de maskiner som hanterar dosering, blandning, förpackning och transportband – har vi oerhört höga krav på att energiförsörjningen fungerar som den ska, förklarar Tomas vidare.

Etapp två av bygget har nu precis påbörjats och ska vara klart våren 2022. Det handlar om ytterligare 2 000 kvadratmeter som ska rymma bland annat kontor, råvarumottagning, laboratorum, omklädningsrum, personalmatsal och en ny butik.

– Samarbetet med Dalenbergs fungerar jättebra och deras gäng har gjort en kanoninsats för att få etapp ett klart i tid. Tack vare det fina jobb som de har gjort i den nya fabriken kände vi stort förtroende, och har därför gett Dalenbergs i uppdrag att även hantera all elinstallation i denna nya byggetapp, avslutar Tomas.

Copyright © Dalenbergs  2022

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top