2023-03-08

Vi hjälper Skanska att reducera koldioxidutsläppen

Dalenbergs har hjälpt Skanska att minska sina utsläpp av koldioxid genom att elektrifiera stenkrossen på Bergtäkt Skanska Skene Skog.

Under februari har Skanska framgångsrikt tagit den nya krossen i drift och med detta kunnat minska förbrukningen av diesel med tusentals liter per år vilket motsvarar hundratals ton CO2 per år.

Copyright © Dalenbergs  2024

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top