2022-09-09

Installation av laddinfrastruktur till Instabox

Som en del av helhetslösningen "Power-as-a-Service" har Dalenbergs fått i uppdrag av Vattenfall att installera laddinfrastruktur till Instabox logistikterminaler i Sverige. Här på plats på Instabox-terminalen i Karlstad.

Copyright © Dalenbergs  2023

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top