2022-09-22

Kraft, nätverk, belysning, laddboxar, passagesystem...

På plats i Örby, Marks kommun! Här har Dalenbergs fått i uppdrag att utföra alla elinstallationer när Bjelkenfors Bygg AB bygger församlingshem till Örby Församling. Elinstallationerna inkluderar kraft, nätverk, belysning, installation av laddboxar och passagesystem.

Tack Bjelkenfors Bygg AB för förtroendet!

Copyright © Dalenbergs  2024

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top