2022-09-27

Nobina och Dalenbergs säkrar fossila busstransporter i Malmö och Göteborg

Nobina tecknar avtal med Dalenbergs som huvudentreprenör när 39 nya laddstationer för fossilfria elbussar ska installeras i Malmö och Göteborg.

För att kunna nå målet om att minska koldioxidutsläppen med 70 % till 2030 måste utsläppen från fossilfria bränslen minska drastiskt. I ett alltmer urbaniserat samhälle där många människor åker kollektivtrafik för att ta sig fram, är elektrifiering av bussar en viktig del i klimatomställningen.
I slutet av förra året bestämde sig därför bussoperatören Nobina för att genomgå en stor byggnation av nya bussterminaler i Göteborg och Malmö där kapaciteten för bussladdning ska utökas. I hård konkurrens valde Nobina att anlita Dalenbergs som huvudentreprenör för båda bussterminalerna där sammanlagt 78 stycken bussar ska kunna laddas samtidigt.

- Dalenbergs var helt rätt val för oss som huvudentreprenör då de hade en noga utarbetad plan för uppdraget som dels presenterades på ett väldigt professionellt och trovärdigt sätt samt låg helt in linje med vårt förfrågningsunderlag. Med Vattenfall Services i ryggen finns det dessutom ytterligare tillgång till kompetens, resurser och stöd vilket kändes tryggt för oss, säger Anna Dafgård, Strategisk Inköpare på Nobina.

I slutet på februari i år var det dags för de båda projekten att dra igång där första etappen kom att skilja sig åt mellan städerna. I Göteborg där en helt ny bussdepå ska byggas blev första steget att schakta upp all mark på en yta om ca 6220 kvadratmeter, likställt en fotbollsplan. Efter schaktning drogs ca 1500 meter kablar för att sedan asfaltera med miljöklassad NCC Free Asphalt. Här hade Dalenbergs ett nära samarbete med anläggningsbolaget ANLAB Väst som utförde markentreprenaden.

I Malmö såg projektets start lite annorlunda ut. Här fanns det redan en befintlig bussdepå och därför krävdes inte lika mycket förberedande markarbeten utan arbetet började med att schakta upp de delar av marken där kabelrören ska läggas ner.

- Att utföra arbete på en redan befintlig bussterminal för med sig en del utmaningar då den vardagliga busstrafiken pågår samtidigt och måste kunna fungera som vanligt. Här är det viktigt att planera noggrant och ha en nära dialog med personalen på plats. Självklart är det också viktigt att säkerställa så att vi kan jobba på ett säkert sätt genom avspärrning av arbetsområden med byggstaket eller betongfundament, säger David Nordgren, Projektledare på Dalenbergs.

Effektiv laddning för två bussar samtidigt

När markarbeten var färdiga och kanalisationen var på plats (inklusive tomrör för framtida möjligheter att kunna ladda fler bussar) installerades nya transformatorstationer innan sammanlagt 39 stycken fordonladdare installerades. 13 stycken DUO 120 kW ABB Terra 124 laddare installerades i Göteborg och 26 stycken Kempower 120 kW DUO installerades i Malmö.

- Med DUO laddare kan två bussar ladda samtidigt på en laddare. Dessa laddare passar utmärkt för kollektivtrafik där många bussar måste vara i trafik och kunna laddas relativt snabbt, säger Markus Wilson, Marknadsansvarig Entreprenad på Dalenbergs.

Till sist ska belysningsanläggningar med LED-strålkastare installeras för att trygga områdena.

Klimatsmart och minskat buller

När våra städer och samhällen växer blir det allt viktigare med effektiva resor och minskat buller samt trängsel. Dessutom ska resorna ske med så liten miljöpåverkan som möjligt. Eldriven busstrafik för med sig många fördelar för en mer hållbar utveckling, både för klimatet men även för stadsmiljöer. Användningen av elbussar innebär noll utsläpp och bidrar därför till att lösa många städers utmaningar med dålig lukt. Även höga och uttröttande ljudnivåer minskar både för resenärer och bussförare då elbussar är mycket tystare än fordon som går på fossila bränslen.

- Det känns otroligt roligt att vi har fått Nobinas förtroende i denna omfattande entreprenad som på ett väldigt konkret sätt bidrar till en mer fossilfri kollektivtrafik och en mer hållbar samhällsutveckling. Som Sveriges ledande bussoperatör är detta avtal otroligt prestigefyllt för oss på Dalenbergs, säger Mats Clementz, VD på Dalenbergs.

Trots en del utmaningar och förseningar med b.la material har projektet gått enligt tidsplan och i Göteborg har man redan hunnit inviga den nya bussterminalen. I Malmö är driftsättningen planerad till slutet av sommaren 2022.

- Samarbetet med Dalenbergs har gått väldigt bra och enligt förväntan. Vi har haft en del utmaningar där Dalenbergs har hanterat dessa utmaningar på ett föredömligt sätt och vi lyckades inviga bussdepån i Göteborg till trafikstart. Detta hade inte gått utan Dalenbergs så det är vi självklart väldigt glada för, säger Moa Darabi, Fastighetschef på Nobina.

Copyright © Dalenbergs  2024

Vår dataskyddspolicy (PDF)
Top